Tampon tisak

tampon-tisak

Tampon tisak je tehnika dubokog tiska. Otisak se ostvaruje prijenosom bojila sa tiskovne forme (klišej) pomoću silikonskog tampona na podlogu. Zahvaljujući građi silikonskog tampona, otisak je moguće generirati na zakrivljenim površinama i raznovrsnim materijalima (plastika, drvo, metal, guma i dr.). Tampon tisak najčešće koristimo za otiskivanje olovaka, upaljača, rokovnika,  privjesaka i ostalih promotivnih artikala.